Nauwkeurigheid bij lage dosis in neonatologie

Wat is dosis onnauwkeurigheid?

Om de uitdagingen van NICU's met betrekking tot de toediening van geneesmiddelen met ENFitTM te begrijpen, dient u te weten wat dosisonnauwkeurigheid is en waar dit vandaan komt.

ENFit™ kan leiden tot het toedienen van een onnauwkeurige dosis

Extract uit ISO 80369-3: “Laboratoriumonderzoek toont aan dat een mid-tolerance connector [ENFit™] met vrouwelijke naar mannelijke oriëntatie gemiddeld 0,148 ml (minimaal 0,089 ml en maximaal 0,179 ml met n = 32) vloeistof verplaatst”.
Deze volumeverplaatsing is met name onaanvaardbaar voor orale geneesmiddelen die in lage doses worden toegediend aan neonatale patiënten.

 

Een opzuighulpmiddel kan het risico op overdosering van ENFit™ niet vermijden

Als we ervan uitgaan dat het opzuigprotocol op de juiste wijze wordt gevolgd, dan kan het effect van de oppervlaktespanning en/of de viscositeit van de medicatie toch leiden tot een variatie in de toegediende dosis (maximaal 0,148 ml).
Het risico op volumeverplaatsing kan niet worden vermeden

Is ENFitTM aangepast aan pasgeborenen?

Pasgeborenen in NICU's hebben specifieke behoeften.
Is ENFitTM, op basis van wat we al gezien hebben, aangepast aan deze patiëntenpopulatie?