Nauwkeurigheid bij lage dosis in neonatologie

ENFit™ kan leiden tot het toedienen van een onnauwkeurige dosis

Extract uit ISO 80369-3: “Laboratoriumonderzoek toont aan dat een mid-tolerance connector [ENFit™] met vrouwelijke naar mannelijke oriëntatie gemiddeld 0,148 ml (minimaal 0,089 ml en maximaal 0,179 ml met n = 32) vloeistof verplaatst”.
Deze volumeverplaatsing is met name onaanvaardbaar voor orale geneesmiddelen die in lage doses worden toegediend aan neonatale patiënten.

 

Een opzuighulpmiddel kan het risico op overdosering van ENFit™ niet vermijden

Als we ervan uitgaan dat het opzuigprotocol op de juiste wijze wordt gevolgd, dan kan het effect van de oppervlaktespanning en/of de viscositeit van de medicatie toch leiden tot een variatie in de toegediende dosis (maximaal 0,148 ml).
Het risico op volumeverplaatsing kan niet worden vermeden

De Franse vereniging voor neonatologie (SFN) adviseert een speciaal veiligheidssysteem voor enterale voeding voor pasgeborenen

In hun nieuwsbrief van maart 2016 waarschuwt de SFN Franse neonatologen voor het risico op onnauwkeurige dosering van ENFit™ en adviseert een systeem voor enterale voeding voor pasgeborenen met de volgende eigenschappen:

Veilig

  • Incompatibel met lueraansluitingen en andere aansluitingen met kleine binnendiameter die worden gebruikt bij andere toepassingen (bv. I.V.)
  • Componenten moeten aangesloten kunnen worden zonder lekkage of cracking

Nauwkeurig

  • Een inwendige dode ruimte kleiner dan 0,1 ml
  • Bij aansluiting een volumeverplaatsing genereren van minder dan 0,05 ml

Grootte aangepast aan prematuren

  • Bevat de kleinst mogelijke aansluitingen
  • Bevat de aansluitingen met het laagst mogelijke gewicht

De originele SFN-nieuwsbrief downloaden (in het Frans)

De samenvatting downloaden (in het Engels)