De ISO 20695 commissie weigerde de LDT spuit op te nemen in de normatieve eisen.

In september 2017 werd het eerste ontwerp van de internationale norm afgekeurd. Een van de belangrijkste redenen is dat de "Low Dose Tip" (LDT)-spuit in de ISO 20695-norm is geïntegreerd, hoewel de mogelijkheid om de nauwkeurigheid van de dosering op betrouwbare wijze te verhogen niet gegarandeerd is.

Learn more

National Coalition for Infant Health (NCfIH) waarschuwt voor het gebruik van het ENFit-systeem op de afdeling Neonatologie.

In het kader van de marktintroductie van ENFit wijst de organisatie NCfIH op de grote risico's van het gebruik van de ENFit-connector of de “Low Dose Tip”-injectiespuit. In een brief aan The Joint Commission uit ze haar zorgen over het gebruik van dit systeem bij vroeggeborenen, bij wie de doseringen uiterst nauwkeurig moeten zijn.

Learn more

The Low Dose Tip (LDT) syringe can lead to dose inaccuracy or overdosage

De “Low Dose Tip”-spuit kan leiden tot het toedienen van een onnauwkeurige dosis

Het nieuwe ontwerp van de Low Dose Tip (LDT)-spuit biedt geen afdoende oplossing voor de problemen rond dosisnauwkeurigheid bij prematuren en pasgeborenen. Laboratoriumonderzoek geeft geen duidelijke resultaten.

Learn more

ISO 80369-3 is nu gepubliceerd!

Een nieuwe ISO-norm om veiligheid bij het toedienen van enterale voeding te garanderen

In juli 2016 heeft de Internationale Organisatie voor Standaardisatie ISO 80369-3 gepubliceerd. Deze norm zorgt voor een gestandaardiseerde veiligheidsaansluiting voor enterale voeding. Deze nieuwe aansluiting kreeg de naam ENFit™. Dankzij haar specifieke ontwerp voorkomt ENFit™ het verkeerd aansluiten van toedieningssets. Maar terwijl de verkeerde aansluitingen van de slangen worden aangepakt, worden er nieuwe risico's geïntroduceerd voor de kleine patiënten.

Learn more

ISO International Organization for Standard